Јавни позив на консултације-уређење обале Зидинског потока

14.07.2020.

 

 

Република Српска је добила средства од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта за управљање водама у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану, а дио средстава је намјењен плаћањима предвиђеним за финансирање пројекта „Рехабилитација-уређење обала Зидинског потока од стационаже 0+000.00 дост. 0+530.00, на територији Општине Ново Горажде“.

Позивају се представници Мјесних заједница, невладиних организација и све заинтересоване стране да учествују у јавним консултацијама у вези са заштитом животне средине на пројектном подручју на коме ће се изводити радови.

Јавне консултације ће се одржати у периоду од 17.07.2020. до 24.07.2020. године, у периоду од 9:00-15:00 часова, посјетом службених лица на личне адресе заинтересованих страна или у просторијама општине Ново Горажде.

Циљ јавних консултација је да се најаве радови који ће се изводити, представе детаљи о радовима, трајање радова, те утврде потенционалне сметње које би извођење пројекта могло створити.

 

Овај позив се објављује осим на веб страници општине Ново Горажде, и на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.

 

Заинтересоване стране могу се обратити контакт особи:

Стојанка Андан

емаил: urbanizam@novogorazde.rs.ba

JAVNI POZIV RADOVI ZIDINSKI POTOK N. GORAŽDE

Form for submitting comments

PLAN UPRAVLJANJA ZS I SP I PLAN MONITORINGA