Стратегије

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД 2023-2033

31.08.2023.

Извјештај о раду начелника општине Ново Горажде за 2022. годину

17.08.2023.

Средњорочни план рада општине Ново Горажде за период од 2024. до 2026. године

17.08.2023.

План рада начелника општине Ново Горажде за 2023. годину

17.08.2023.

Акциони план општине Ново Горажде 2024-2026 године

17.08.2023.

УПУТСТВО ЗА СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ РАДА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ

25.10.2022.

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023 ДО 2025. ГОДИНЕ

25.10.2022.

АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 2023-2025 ГОДИНЕ

25.10.2022.

АКЦИОНИ ПЛАН ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ И ПРИЛАГОЂАВАЊА КЛИМАТСКИМ ПРОMЈЕНАМА (SECAP) ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД ДО 2030. ГОДИНЕ

28.09.2020.

ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ

28.09.2020.