Установе


Дом здравља Ново Горажде

улица: Божидара Горажданина бр. 60

бр.тел. 058/430-210

маил: domzdravljang@gmail.com ; domzdravlja@novogorazde.rs.ba


Центар за социјални рад CSR Ново Горажде

улица: Божидара Горажданина бр. 64

бр.тел. 058/432-095

бр.фах 058/432-100

маил: csrnovogorazde@gmail.com


Комунално предузеће ЈКП Ново Горажде

улица: Божидара Горажданина бр. 54

бр.тел. 058/430-331

маил: jkpnogo@teol.net


Библиотека Божидар Горажданин, Ново Горажде

улица: Алексе Шантића бр. 2

бр.тел. 058/430-263

маил: biblioteka.ng@teol.net ; biblioteka@novogorazde.rs.ba


Црвени крст Ново Горажде

улица: Божидара Горажданина бр. 81

бр.тел. 066/904-268


Општинска борачка организација

улица: Божидара Горажданина бр. 64

бр.тел. 058/432-095

бр.фах 058/432-100

маил: obonovogorazde@hotmail.com