ОИК донио План излагања привременог извода из Централног бирачког списка

26.05.2022.

У циљу законитог спровођења Општих избора 2022 на територији општине Ново Горажде, општинска изборна комисија је усвојила План излагања привременог извода из Централног бирачког списка за редовне бираче за општину Ново Горажде и обавјештавања расељених лица о могућностима и роковима за промјену бирачке опције у Центру за бирачки списак општине Ново Горажде. Путем овог Плана се осигурава свим заинтересованим лицима приступ провјере података у изводу из Централног бирачког списка, те вршење исправки тих података код надлежног органа.

Извод из Привременог бирачког списка излаже се на увид јавности у периоду од 04.06.2022. године, до 04.07.2022. године.

Привремени извод из централног бирачког списка за редовне бираче општине Ново Горажде биће изложен на следећим мјестима: Шалтер сала у згради општине Ново Горажде, улица Божидара Горажданина број 64, сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова и Центар за бирачки списак општине Ново Горажде, сваким радним даном од 10.00 до 14.00 часова.

Увид у Привремени извод из централног бирачког списка за редовне бираче општине Ново Горажде се изузетно може остварити и у другом временском периоду, а након консултација са секретаром ОИК Ново Горажде које се могу извршити позивом на број телефона 058/430-095.

Уколико технички услови дозволе такав начин објављивања, Привремени извод из централног бирачког списка ће бити изложен на увид јавности и на званичној интернет презентацији општине Ново Горажде.

Захтјев за промјену бирачке опције расељена лица подносе Центру за бирачки списак општине Ново Горажде који је смјештен у згради Општинске управе општине Ново Горажде. Захтјев се подноси на ПБО-2 обрасцу за промјену бирачке опције, до 18.07.2022. године.

На линку испод овог текста се може погледати наведени План.

 

план излагања ЦБС