Засједала Скупштина општине

27.02.2020.

На данас одржаној, двадесеттрећој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници су усвојили План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2020. годину.

Расположива планирана средства у 2020. години износе 720.000,00 КМ, а састоје се од очекиваног износа концесионе накнаде од стране ХЕ Вишеград у периоду од 01.01- 31.12.2020 године, чија је висина 670.000,00 КМ и очекиваног износа концесионе накнаде од стране МХЕ Прача за период од 01.01-31.12.2020 године, чија је висина 50.000 КМ.

Сагласно одредбама Закона о концесијама, ова средства су намјенска и могу се користити само за изградњу и реконструкцију: примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви и друго), нових привредних капацитета који су у функцији привредног развоја и запошљавања и заштиту животне средине (екологија). Неке од значајнијих инвестиција које ће се у 2020. години финансирати из ових средстава су Изградња културно – омладинског центра, асфалтирање путних праваца у насељу Поткозара, изградња пјешачке стазе у насељу Машићи, проширење градског гробља, модернизација јавне расвјете…

За директора ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново Горажде, а након спроведене конкурсне процедуре и добијене сагласности ресорног министарства, на мандатни период од четири године је именована Тања Кундачина, доктор медицине и специјалиста породичне медицине из Фоче.

Скупштина је на данас одржаној сједници усвојила и годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Ново Горажде за 2020.годину, програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Ново Горажде за 2020.годину, као и програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације.

На дневном реду ове сједнице нашао се и Извјештај о раду Цивилне заштите Ново Горажде за 2019. годину, који је такође већином гласова одборника усвојен.

Скупштина општине је данас разматрала и Информацију о раду ОИК Ново Горажде за 2019. годину, те се упознала са детаљима посљедње одржане сједнице Форума за безбједност заједнице и безбједност саобраћаја на подручју општине Ново Горажде.