Више новца у овој години за мјере популационе политике

15.02.2023.

Скупштина је у току данашњег засједања усвојила пакет мјера популационе политике које ће се током 2023. године примјењивати у Новом Горажду. Општина Ново Горажде стимулисаће породице које фактички живе и чији чланови имају пријављено пребивалиште на подручју општине,  а којима је у току 2023. године рођено дијете. Општина ће стимулисати и брачне парове који природним путем не могу остварити потомство – да то остваре вјештачком оплодњом, а сносиће и трошкове такозваног пренаталног теста трудницама са подручја Општине које поменути тест морају да ураде у складу са медицинским препорукама.

Општина ће стимулисати и ученике који похађају наставу у Основној школи „Вук Караџић“, и то кроз  стипендију за набавку књига и школске опреме, а осим овог вида стипендије Општина ће сву дјецу која похађају подручну школу у Поткозари стипендирати на мјесечном нивоу за вријеме трајања наставе.

Тако, на примјер, породица сваког дјетета које је рођено у 2023. години остварује право на исплату једнократног износа од 1.000,00 КМ. Сваки брачни пар који природним путем не може остварити потомство, него вјештачком оплодњом, помаже се новчано у једнократном износу од 1.000 КМ. Ученицима у школској 2023/24. години који похађају наставу у Основној школи „Вук Караџић“, подручна одјељења Копачи и Поткозара и који не користе други извор финансирања за набавку књига и школске опреме помоћи ће се једнократно, по 150 КМ. Брачни пар који по препоруци љекара мора урадити такозвани пренатални тест, остварује право на субвенцију трошкова  пренаталног или другог сличног теста фетуса, у висини цијене коштања урађеног теста, а највише до износа од 1.200,00 КМ, ако из других извора нису обезбијеђена средства. Дјеци која похађају наставу у Основној школи „Вук Караџић“, подручно одјељење Поткозара, током трајања наставе у 2023. години, и то за друго полугодиште школске 2022/23 године и прво полугодиште 2023/24 године на мјесечном нивоу исплаћиваће се 100,00 КМ. Ово право се користи за период док дјеца похађају школу у подручном одјељењу у Поткозари.

Према ријечима Томислава Чарапића, шефа Одсјека надлежног за послове друштвених дјелатности, општина Ново Горажде је једна од ријетких општина у Републици Српској која примјењује овакве мјере популационе политике, те свакако представља свијетли примјер другим локалним заједницама како се уз једну одговорну политику може доћи до добрих резултата на свим пољима својих надлежности.

Скупштина је на данашњој сједници разријешила дужности чланове Општинске изборне комисије Ново Горажде, због истека мандата на који су изабрани, те је након разматрања извјештаја комисије која је спроводила конкурсну процедуру именовала нове чланове ОИК-а на мандатни период од седам година. Предметна разрјешења и именовања ступају на снагу након добијања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ.

Осим поменутих тачака дневног реда, Скупштина је разматрала, те усвојила и Програм утрошка средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини Републике Српске за 2023. годину. Приходи прикупљени по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе  и средства од закупнине  за земљишта у својини Републике  у буџету општине Ново Горажде плански ће се користити за: Израду Основа општине, оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта  која су деградирана , запуштена, која су лошијег квалитета  или су неплодна, за поправку и побољшање плодности земљишта, за спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета, за спровођење поступака комасације и за спровођење поступака додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп.

Од битнијих тачака дневног реда данашње сједнице Скупштине, потребно је напоменути и усвајање Одлуке о одобравању средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада за 2023. годину. Предметном Одлуком, општина је опредијелила износ од 30.000,00 КМ за намјену суфинансирања пројекта „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019-2023. године  (SELLS)“ који на подручју наше Општине спроводи швајцарски Каритас.

У рањиве категорије становништва на тржишту рада спадају:

  • Незапослене жене, без обзира на доб,
  • Младе незапослене особе до 35 година,
  • Незапослене особе са инвалидитетом,
  • Домаћинства са једним родитељем (непотпуне породице са малољетном дјецом)
  • Домаћинства са више од једног незапосленог члана,
  • Припадницима националних мањина,
  • Повратничка популација,
  • Особе са Завода за запошљавање којима је преостало од 3-5 година за стицање права на пензију,
  • Теже запошљиве особе (старости између 50 и 65 година).

Јавни позив по пројекту „Каритаса“ ће бити расписан у току године.

На осмој редовној сједници одборницима је предочена и одлука ЦИК-а о престанку мандата одборнице Љиљане Тешановић која је из личних разлога поднијела оставку на дужност одборника у СО Ново Горажде и о додјели мандата сљедећем одборнику са листе НДП, Велинки Ласици, која је данас у уводу сједнице дала свечану изјаву и преузела своју одборничку дужност.