Усвојена Стратегија развоја

10.09.2020.

На данас одржаној 26. редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници су усвојили Стратегију развоја општине Ново Горажде за период од 2020. до 2027. године. Ријеч је о важном стратешком документу на основу којег ће се планирати све будуће битне активности развоја Општине. Према ријечима Томислава Чарапића, Шефа Одсјека за финансије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности, овим чином је општина практично завршила прву фазу стратешког планирања из којег ће се током примјене истог документа створити услови за несметан даљи развој наше локалне самоуправе у свим њеним сегментима:

 

„Стратегија развоја је документ који представља неопходан услов за реализацију бројих пројеката које финансирају државни фондови, али и фондови међународног карактера. Чак је и сама израда овог документа финансирана од стране УНДП-а, а УНДП је спреман да по усвајању Стратегије одмах финансира један пројекат који је битан за нашу заједницу, а чија је вриједност до 25.000 америчких долара“, изјавио је Чарапић.

 

Скупштина је донијела и Одлуку о о усвајању Акционог плана одрживог управљања и прилагођавања климатским промјенама (енгл:Sustainable energy and climate action plan (SECAP). На основу овог, такође битног стратешког документа, Општина ће бити у прилици да аплицира за бројна средства домаћег и међународоног поријекла којима ће финансирати и спроводити пројекте из области одрживог управљања и прилагођавања климатским промјенама на свом подручју.

 

Усвојен је и Приједлог одлуке о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди општине Ново Горажде у 2020.години. Општина је овим актом наставила политику помагања својих пољопривредних произвођача која је започета прије двије године, те обезбиједила значајнија средства у односу на она средства која су планирана у претходне двије године.

 

Скупштина је општине је, у својству скупштине предузећа ЈКП „Ново Горажде“, дала сагласност руководству предузећа да може са руководством предзећа ЈКП „Врело“ Чајниче закључити Споразум о пословној сарадњи у циљу превазилажења проблема водоснабдијевања насеља Поткозара које се водом снабдијева из изворишта у Чајничу. Овим споразумом ће се детаљно прописати начин вршења услуге водоснабдијевања овог насеља, као и начин њене наплате од крајњих корисника.

 

Осим поменутих тачака дневног реда, Скупштина општине је усвојила и Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Ново Горажде за 2020. годину, као Извјештај о раду ове Установе за 2019. годину.