Усвојен Ребаланс буџета

05.11.2018.

 

 

Скупштина општине Ново Горажде је на данашњој, дванаестој редовној, сједници усвојила Ребаланс плана буџета општине Ново Горажде за 2018. годину. Ребаланс је било потребно усвојити због вишка прихода који су се слили у Буџет општине у односу на њихов износ који је био планиран приликом усвајања Плана буџета за 2018. годину. До вишка прихода је дошло усљед одобрења финансирања неколико важних пројеката који ће се реализовати у Новом Горажду, а које ће финансирати Влада Републике Српске.

Тако је према усвојеном Ребалансу сада укупан износ прихода Буџета Општине у 2018. години 2.365.974,46 КМ, од чега су текући расходи 1.338.065,46 КМ, отплата дугова по кредитима 155.000,00 КМ, отплата осталих дугова 440.000,00 КМ, издаци за нефинансијску имовину 391.000,00 КМ и буџетска резерва 41.909,00 КМ.

Упоредо са Одлуком о усвајању Ребаланса плана буџета општине Ново Горажде за 2018. годину, Скупштина је сагласно одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске усвојила и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Ново Горажде за 2018. годину.

Поред Ребаланса буџета, Скупштина је расправљала и о Приједлогу програма утрошка средстава од накнаде за продате шумске дрвне сортименте у 2018. години. Поменути Приједлог програма је разматран из разлога што раније усвојени Програм утрошка средстава од накнаде за продате шумске дрвне сортименте није задовољавао процедурално-формалне критеријуме, те тако није ни могао бити предмет сагласности ресорног Министарства. На данашњој сједници, предложени Програм је усвојен већином гласова одборника.

Сједница Скупштине општине је почела са радом у 10.00 часова, а окончана је већ у 10.30 часова.