Скупштина усвојила нацрт буџета

15.11.2022.

У току данашњег дана, Скупштина општине Ново Горажде је одржала своју шесту редовну сједницу у актуелном сазиву, те донијела низ важних аката из домена својих надлежности.

Према усвојеном нацрту Плана буџета Општине за 2023. годину, планирани износ прихода у наредној години је укупно 2,483,860.00 КМ. Усвојени нацрт буџета је упућен и на јавну расправу, а централна јавна расправа о овом документу биће одржана 22.11.2022. године, у сали за сједнице СО Ново Горажде, у 12.00 часова. На централној јавној расправи, заинтересовани субјекти ће моћи да упуте све сугестије и примједбе у погледу усвојеног нацрта буџета. Претходно ће, у периоду од седам дана, нацрт плана буџета бити доступан на увид, у просторијама Одсјека надлежног за послове финансија, у згради општине.

Усвојен је и Нацрт ребаланса плана буџета општине Ново Горажде за 2022. годину, те је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске такође упућен у процедуру јавне расправе, на начин сличан процедури која се примјењује и приликом усвајања Плана буџета.

Скупштина је донијела и Одлуку о расписивању јавног огласа за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије Ново Горажде, са крајњим роком објаве огласа 12.01.2023. године. Мандат актуелним члановима ОИК-а истиче 09.03.2023. године, а за окончање конкурсне процедуре ЦИК је подзаконским актима оставио рок од 60 дана прије истека мандата члановима ОИК.

Према препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, донесене су и одлуке о отпису поједине покретне имовине и ствари у својини општине Ново Горажде, те одлуке којима су пренесене у својину другим субјектима одређене покретне ствари које су у фактичком посједу нових власника биле већ више од једне деценије.

Скупштина је данас усвојила Извјештај о стању пољопривреде и сточарства на подручју општине Ново Горажде у 2020.и 2021. години, те Извјештај о стању занатско-предузетничких и друштвених дјелатности на подручју општине Ново Горажде у 2020.и 2021. години. Поменути извјештаји нису могли бити раније разматрани, из разлога касног конституисања Скупштине општине.

Из истих разлога, Скупштина је данас разматрала, те усвојила Извјештај о финансијском пословању ЈЗУ „Дом здравља доктор Велимир Гиговић“ Ново Горажде за 2020. и 2021. годину, те План рада ове јавне установе за 2021. и 2022. годину.