Скупштина експресно

31.05.2019.

На данас одржаној, седамнаестој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници  су усвојили Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за 2018. годину. Како Комисија за буџет и финансије, тако и одборници појединачно, нису имали никаквих примједби на акт који приказује начин на који је трошен новац Буџета у прошлој години, па је ова тачка дневног реда прошла без значајније дискусије. Став је већине одборника да се Буџетом располагало одговорно и максимално транспарентно, а одавно се није догодило да значајна средства буду усмјерена и у реализацију бројних инфраструктурних пројеката од којих ће имати користи цјелокупно становништво Општине.

Усвојен је и Приједлог одлуке о мјерама заштите од пожара на подручју општине Ново Горажде, којом се по први пут прописују надлежности комуналне полиције приликом изрицања прекршајних санкција за несавјесна лица чије је неодговорно понашање често узрок пожара на територији општине Ново Горажде.

Осим ових аката, усвојена су и три програмска акта за чије  доношење постоје императивне законске норме: Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Ново Горажде за 2019. годину, Програм мјера систематске превентивне дезинскеције и дератизације, те Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикaцију заразних болести на подручју општине Ново Горажде за 2019. годину.

Усвојен је и Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново Горажде за 2018. годину, као и Програм рада ове јавне установе за 2019. годину.

Сједница је отпочела са радом у 8.00 часова, а окончана је већ у 9.30 часова.