Размотрен извјештај ревизије – Буџет општине никад бољи

29.09.2020.

Данас је одржана 27.редовна сједница Скупштине општине Ново Горажде.

Одборници су већином гласова и након краће расправе усвојили Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

У складу са одредбама Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, одборници су разматрали и Извјештај о проведеној финансијској ревизији општине Ново Горажде за период од 01.01. – 31.12.2019. године, те усвојили Акциони план за отклањање недостатака по ревизији финансијских извјештаја за 2019.годину.

Поред одлуке о усвајању поменутог Акционог плана, Скупштина општине се посебним Закључком изјаснила и о суштини извршене ревизије. Скупштина општине Ново Горажде констатује да су исказане неправилности посљедица погрешног финансијског извјештавања које датира од периода знатно прије 2019. године, те да актуелна извршна власт, формално и суштински, не сноси никакву одговорност за лош рад претходних структура власти. Скупштина општине Ново Горажде пружа пуну подршку извршној власти општине Ново Горажде, на челу са начелницом општине, јер је из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске евидентно да је извршна власт током претходне четири године водила домаћинску политику, лишену било каквих злоупотреба, а што је у коначном пресјеку резултовало никад бољем и ликвиднијем стању Буџета.

На данашњој сједници, усвојени су и Извјештај о стању пољопривреде и сточарства на подручју општине Ново Горажде у 2019. години, те Извјештај о стању занатско-предузетничких и друштвених дјелатности на подручју општине Ново Горажде у 2019. години.

У склопу тачке дневног реда Одборничка питања, начелница општине Ново Горажде је одговарала на одборничко питање које је гласило: Шта је то општина у финансијском смислу урадила за протекле четири године и гдје се сада налази Општина у односу на 2016.годину?

У веома исцрпном одговору, констатовано је да је укупан дуг општине са стањем на дан 31.10.2016. године износио 4.812.386,62 КМ-главница, односно 5.441.119,80 КМ са урачунатим каматама и судским трошковима, а да укупан дуг са стањем на дан 21.09.2020 износи 2.664.941,33 КМ, што говори о разлици од око два милиона и осамсто хиљада марака.

На основу оваквог, домаћинског пословања, стекли су се услови за реализацију бројних пројеката из области модернизације локалне инфраструктуре, пољопривредних подстицаја, популационе политике…, чија је вриједност око два милиона марака.

Све појединачне ставке из одговора начелнице које су везане за тадашња дуговања општине, као и за пројекте који су реализовани су достављени одборницима у писменој форми.