Одржана је сједница Скупштине

08.04.2019.

 

 

Данас је у сали за сједнице Скупштине општине Ново Горажде одржана шеснаеста по реду редовна сједница локалног законодавног органа.

На дневном реду ове сједнице нашло се укупно дванаест тачака, а неке од најважнијих су разматрање Приједлога одлуке о усвајању Програма капиталних инвестиција општине Ново Горажде, за период од 2019 – 2024 године, као и разматрање Приједлога одлуке о начину и поступку ажурирања Програма капиталних инвестиција општине Ново Горажде за период од 2019. до 2024. године. Оба предложена акта су усвојена већином гласова одборника и тиме је донешен један битан стратешки документ на основу којег ће се у наредном петогодишњем периоду реализовати бројни капитални пројекти, а неки од њих су и изградња културно-омладинског центра у Новом Горажду, изградња фискултурне сале у основној школи у Новом Горажду, санација локалне санитарне депоније, изградња пјешачке стазе у насељу Машићи, модернизација јавне расвјете на подручју Општине… Предвиђено је да Програм капиталних инвестиција буде „жив“ акт и да ће се његовом ажурирању моћи приступити почетком сваке календарске године уколико се стекну услови за прилив нових финансијских средстава у односу на средства која су планирана петогодишњом пројекцијом Буџета.

Усвојена су и три програмска акта која имају за циљ намјенски утрошак средстава прикупљених по основу посебних водних накнада за 2019. годину, од промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини Републике за 2019. годину, као и средстава од накнаде за продате шумске дрвне сортименте у 2019. години. Средства од посебних водних накнада ће се утрошити у израду елабората санитарне заштите изворишта питке воде „Канлићи“ и „Гојчевићи“. Средства од промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средства од закупнине за земљишта у својини Републике ће се утрошити за израду пољопривредне основе Општине, оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или неплодна, за попрваку и побољшање плодности земљишта, за провођење противерозионих мјера и мјера мелиорације , те за спровођење поступка комасације. Средства од продатих шумских дрвних сортимената која се уплаћују на рачун Општине (10% од средстава која је по основу прихода остварило ЈП „Шуме Републике Српске“) ће бити утрошена за санацију појединих локалних путних праваца у Општини, и то правци: Канлићи – Богданићи, Зидине – Пршеши – Борак Брдо и Шућурићи – Новаковићи.

За најбољег ученика на подручју општине Ново Горажде у школској 2018/2019 години, а на приједлог директора Основне школе „Вук Караџић“ проглашена је Анђелина Ђурђевић, ученица деветог разреда ове школе.

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде за 2018. годину, као и Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде за 2019. годину.

Разматрајући тачку дневног реда Информација о раду ОО Црвени Крст Ново Горажде, одборници су донијели закључак да се ово разматрање одложи за неку од наредних сједница Скупштине, када истој буде присуствовало неко од овлашћених лица из ове организације.

Сједница је почела са радом у 10.00 часова, а окончана је већ око 11.30 часова.