Одржана 17. редовна сједница Скупштине општине Ново Горажде

27.06.2024.

26.06.2024 године одржана је 17. редовна сједница Скупштине Општине Ново Горажде, на којој су све тачке дневног реда усвојене једногласно.

Скупштини је присуствовало 7 одборника од укупних 13. На Скупштини је поред Извјештаја о раду и финансијском пословању ЈКП „Ново Горажде“ усвојен Извјештај о извршењу плана буџета општине Ново Горажде за период 2023. године, као и Информација о извршењу плана буџета општине за период 2024. године, потом и Приједлог нацрта ребаланса плана буџета општине за 2024. годину.

Разматран је и закључен Приједлог Програма утрошка средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2024. годину, као и Приједлог Програма утрошка средстава прикупљених од посебних водних накнада за 2024. годину. Такође, разматран је Приједлог одлуке о проглашењу најбољег ученика на подручју општине Ново Горажде за школску 2023/2024 годину, те је усвојен Приједлог основне школе „Вук Караџић“.