Каритас помаже Ново Горажде

04.05.2020.

Уз подршку Швајцарске владе и приватних донација, Каритас Швајцарске ће пружити интервентну помоћ за отприлике 2.000 домаћинстава (6.000 чланова домаћинства) у раздобљу од три мјесеца, између априла и јуна 2020. године.

Глобална пандемија COVID-19 такође је захватила и Босну и Херцеговину. Посебно је погођена социјално рањива популација. Ту спадају особе са инвалидитетом и хроничним болестима, пензионери, самохрани родитељи и етничке мањине, попут Рома, који су већ снажно погођени маргинализацијом и искљученошћу. Многа су домаћинства већ изгубила своје приходе због економских ограничења. Они немају редовне плате или други вид финансијске подршке због чињенице да је већина њих са несигурним запослењем или немају социјално осигурање и већ живе на граници сиромаштва, а често и знатно испод ње. Подржан од стране Швајцарске владе и приватних донација, Каритас Швајцарске ће се фокусирати на 19 општина: у Бијељини, Вишеграду, Новом Горажду, Рудом, Чајничу, Фочи РС, Фочи ФБиХ, на Палама ФБиХ, Какњу, Зеници, Завидовићима, Вогошћи, Илијашу, Хаџићима, Илиџи и четири општине Града Сарајева (Ново Сарајево, Нови Град, Центар, Стари Град).

Све одабране општине су сарађивале или сарађују са Каритасом Швајцарске на другим пројектима.

То омогућује координисану, ефикасну и ефективну интервентну помоћ угроженим домаћинствима, у уској сарадњи са општинским властима и другим локалним партнерима, а у циљу одабира најугроженијих. У 3 општине подржаће се набавка и расподјела пакета помоћи који садрже непропадљиве намирнице и средства за хигијену. У 16 других општина Каритас Швајцарске сарађиваће са локалним ланцима супермаркета и у сарадњи са општинским управама организовати расподјелу бонова за куповину, домаћинствима која су у потреби. Додатно, особе ће такође примати неке основне хигијенске потрепштине, попут сапуна, који су неопходни за смањење ширења вируса. Кроз пројекат ће се укупно подржати 2.000 домаћинстава са око 6.000 чланова домаћинства у раздобљу од три мјесеца, између априла и јуна 2020. године.

За вријеме трајања кризе, уобичајене пројектне активности су смањене и пружа се интервентна помоћ како би се помогло домаћинствима која су у потреби да премосте раздобље економских ограничења. Чим се смање ограничења, Каритас Швајцарске ће наставити свој редовни пројектни рад – са посебним нагласком на стварање прихода за домаћинства која су због кризе изгубила средства за живот. Мале компаније које се баве производњом и продајом у локалним маркетима ће бити посебно промовисане како би се надокнадили губици садне сезоне и побољшала сигурност хране у цијелој БиХ.

У Новом Горажду, укупно 42 домаћинства ће по овом основу остварити право на „Каритасове“ ваучере.