Јавни позив за подношење пројектних приједлога

13.06.2019.

У склопу поступка ажурирања Плана капиталних инвестиција општине Ново Горажде, позивају се сви заинтересовани грађани, правна лица, јавне установе и предузећа, који желе поднијети приједлог за предузимање инвестиционог пројекта, да то учине најкасније до 01.07.2019. године, подношењем приједлога на прописаном обрасцу који се може преузети у општини Ново Горажде, канцеларија број 3.

Појединачни писмени позиви за подношење приједлога, заједно са обрасцем, ће бити упућени на адресе свих важнијих привредних субјеката, јавних установа и предузећа и удружења грађана који дјелују на подручју Општине.