Јавни конкурс за додјелу стипендија редовним студентима из буџета општине Ново Горажде за академску 2018/2019.годину

18.12.2018.

Рок за подношење пријава на Конкурс за додјелу стипендија редовним  студентима  из буџета општине  Ново Горажде за академску 2018/2019. годину је 15 дана од дана  објављивања Јавног конкурса.

Пријаве се могу слати  поштом на адресу: Општина Ново Горажде, Божидара Горажданина 64, 73110 Ново Горажде, Комисија за додјелу стипендија,  са назнаком „ не отварати “ или предати непосредно на писарници Општине Ново Горажде.Не