Јавне набавке

Основни елементи уговора – Радови на одржавању локалних путева

30.12.2022.

Основни елементи уговора -„НКР Consulting“ д.о.о Бања Лука

26.12.2022.

Основни елементи уговора- „М1“ д.о.о Источно Ново Сарајево

26.12.2022.

Основни елементи уговора-„Јокић-Инвест“ д.о.о Зворник

26.12.2022.

Извођење радова на Омладинско-културном центру-фаза 3

22.11.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-одржавање локалних путева-„Окац д.о.о“

08.11.2022.

Основни елементи уговора Окац д.о.о Горажде 24.10.2022

07.11.2022.

Основни елементи уговора – Припрема геодетске ситуације за модернизацију путног правца Доња Сопотница – Богданићи

10.10.2022.

Основни елементи уговора – надзор над извођењем радова на модернизацији локалног пута Доња Сопотница – Богданићи

04.10.2022.

Основни елементи уговора – Модернизација локалног пута Доња Сопотница – Богданићи (пут који пролази поред градског гробља) у општини Ново Горажде

04.10.2022.