Geografski položaj

Opština se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 3.500 stanovnika. Smještena je u središtu Gornjodrinske regije, a nalazi se ispod istočnih obronaka Jahorine na nadmorskoj visini između 335 — 1.300 metara.

Graniči se sa opštinama: VišegradČajničeRogaticaFoča i Goražde.

Pod terminom Novo Goražde u užem smislu podrazumjeva se prostor koji čine naseljena mjesta Sopotnica, Zidine, Slatina, Kopači, Mašići i Gradac.

Područje opštine Novo Goražde čine naseljena mjesta:

Bašabulići, Blagojevići, Bogdanići, Borak Brdo, Borova, Bošanje, Bučje, Vlahovići, Vranpotok, Vučetić, Gaj, Gojčevići, Gradac, Donje Selo, Dragovići, Dagolji, Živojevići, Žigovi, Žitovo, Žućelo, Zakalje, Zapljevac, Zemegresi, Zorlaci, Zubovići u Oglečevi, Jabuka, Kazagići, Kanlići, Karauzovići, Karovići, Kopači, Kostenik, Krašići, Kreča, Ljeskovik, Mašići, Milanovići, Nevorići, Novakovići, Odžak, Potkozara Gornja, Potkozara Donja, Podmeljine, Podhomora, Pribijenovići, Prolaz, Pršeši, Radijevići, Radići, Radmilovići, Ropovići, Rusanj, Seoca, Slatina, Sopotnica, Surovi, Trebeševo, Ustiprača, Uhotići, Hajradinovići, Hladila, Hrid, Hrušanj, Hubjeri, Džuha, Šovšići i Šućurići.