Засједала Скупштина општине

15.11.2019.

На данас одржаној, двадесетој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде усвојен је Нацрт ребаланса плана буџета општине Ново Горажде у износу од 1.980.195,94 КМ. У односу на постојећи План буџета за ову годину, у Нацрту његовог ребаланса присутно је увећање прихода у износу од 37.535,94 КМ. Нацрт ребаланса буџета ће бити упућен на јавну расправу која ће трајати 10 дана. Сагласно одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, након одржане јавне расправе и добијања сагласности Министарства финансија Републике Српске на приједлог ребаланса плана буџета, исти ће моћи бити размотрен од стране Скупштине општине. Током одржане расправе, нико од одборника није имао битније замјерке на предложени нацрт ребаланса.

Локални законодавни орган је усвојио и закључак којим се код Правобранилаштва Републике Српске иницира покретање поступка експропријације земљишне парцеле која се граничи са парцелом на којој се налази градско горбље у Новом Горажду, те обавезује Општинска управа да исти поступак планира у погледу парцеле која се налази у својини породице Пешић, а све у циљу проширења овог објекта комуналне инфраструктуре.

Донешена је и одлука о приступању куповини земљишне парцеле у центру насељеног мјеста Копачи, а у циљу рјешавања имовинско правних односа везаних за изградњу стамбено – пословног објекта инвеститора „Алфа трејд“ ДОО из Зворника. Одборници су заузели став да је рјешавање имовинско правног спора у интересу локалне заједнице, јер би се његовим превазилажењем коначно створили услови за довршетак изградње модерне стамбено пословне зграде у најужој урбаној зони, а у даљим фазама издавања потребних урбанистичко-грађевинских дозвола за овај објекат, Општина би приходовала и позамашна финансијска средства.

Скупштина је дала сагласност на Споразум о сарадњи седам начелница и градоначелница из Босне и Херцеговине који је начелница општине Ново Горажде потписала у Стразбуру прије неколико дана. Предметним споразумом се успостављају механизми за сарадњу општина потписиница у области аплицирања кроз заједничке  пројекте који би се финанасирали из међународних фондова.

Донешена је и одлука о утврђивању пореске стопе за утврђивање пореза на непокретности на подручју општине Ново горажде за 2020. годину. Висина ове стопе је остала неизмијењена у односу на претходне године и она износи 0,06%.

На иницијативу одборника Небојше Суботића, Скупштина је усвојила и препоруку по којој се начелници општине предлаже да измијени постојећу Одлуку о субвенционисању превоза ученика средњих школа у школској 2019/2020 години, у дијелу који се односи на критеријуме за остваривање права на субвенцију.

Посебним закључком, а на иницијативу одборника Небојше Јанковића, Скупштина општина Ново горажде је у својству Скупштине предузећа ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде обавезала руководство овог предузећа да до краја календарске године припреми потребан материјал за одржавање посебне сједнице Скупштине која би се бавила искључиво проблематиком функционисања предузећа.

Сједница је започела са радом у 9.00 часова, а уз одржане паузе је окончана у 12:05 часова.