Zamjenik načelnika

Arsenije Mirković

 

Elektronska pošta: zamjenik@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095