Zakazana sjednica Skupštine

30.11.2018.

Na danas održanom kolegijumu Skupštine opštine Novo Goražde usaglašen je prijedlog dnevnog reda trinaeste redovne sjednice Skupštine opštine , čije je održavanje zakazano za petak, 07.12.2018. godine.

Od važnijih tačaka, u predloženom dnevnom redu su i Prijedlog nacrta budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu, Prijedlog odluke o stipendiranju studenata u opštini Novo Goražde, Prijedlog odluke o visini poreske stope za za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Novo Goražde u 2019. godini, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske Sjedište zamjenika Foča, za opštinu Novo Goražde, za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, Izvještaj o stanju poljoprivrede i stočarstva u opštini Novo Goražde u 2017. godini, kao i Izvještaj o stanju zanatsko-preduzetničkih i društvenih djelatnosti na području opštine Novo Goražde u 2017. godini.

Sjednica će početi sa radom u 9.00 časova.