Zakazana javna rasprava o Nacrtu rebalansa plana Budžeta

22.11.2019.

Centralna javna rasprava o nacrtu rebalansa Plana budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu održaće se u ponedjeljak, dana 25.11.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sali za sjednice Skupštine opštine Novo Goražde.

Nacrt rebalansa je u pismenoj formi dostupan na uvid svakog radnog dana, od 08 do 15 časova, u prostorijama Opštinske uprave, kancelarija broj 10.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (građani, mjesne zajednice, udruženja građana, privredni subjekti, javne ustanove…) da uzmu učešće u zakazanoj raspravi. Primjedbe i sugestije koje oni ulože na javnoj raspravi će se uzeti u razmatranje prilikom utvrđivanja prijedloga rebalansa Budžeta.