Usvojena Strategija razvoja

10.09.2020.

Na danas održanoj 26. redovnoj sjednici Skupštine opštine Novo Goražde, odbornici su usvojili Strategiju razvoja opštine Novo Goražde za period od 2020. do 2027. godine. Riječ je o važnom strateškom dokumentu na osnovu kojeg će se planirati sve buduće bitne aktivnosti razvoja Opštine. Prema riječima Tomislava Čarapića, Šefa Odsjeka za finansije, upravljanje razvojem, privredu i društvene djelatnosti, ovim činom je opština praktično završila prvu fazu strateškog planiranja iz kojeg će se tokom primjene istog dokumenta stvoriti uslovi za nesmetan dalji razvoj naše lokalne samouprave u svim njenim segmentima:

 

„Strategija razvoja je dokument koji predstavlja neophodan uslov za realizaciju brojih projekata koje finansiraju državni fondovi, ali i fondovi međunarodnog karaktera. Čak je i sama izrada ovog dokumenta finansirana od strane UNDP-a, a UNDP je spreman da po usvajanju Strategije odmah finansira jedan projekat koji je bitan za našu zajednicu, a čija je vrijednost do 25.000 američkih dolara“, izjavio je Čarapić.

 

Skupština je donijela i Odluku o o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja i prilagođavanja klimatskim promjenama (engl:Sustainable energy and climate action plan (SECAP). Na osnovu ovog, takođe bitnog strateškog dokumenta, Opština će biti u prilici da aplicira za brojna sredstva domaćeg i međunarodonog porijekla kojima će finansirati i sprovoditi projekte iz oblasti održivog upravljanja i prilagođavanja klimatskim promjenama na svom području.

 

Usvojen je i Prijedlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi opštine Novo Goražde u 2020.godini. Opština je ovim aktom nastavila politiku pomaganja svojih poljoprivrednih proizvođača koja je započeta prije dvije godine, te obezbijedila značajnija sredstva u odnosu na ona sredstva koja su planirana u prethodne dvije godine.

 

Skupština je opštine je, u svojstvu skupštine preduzeća JKP „Novo Goražde“, dala saglasnost rukovodstvu preduzeća da može sa rukovodstvom predzeća JKP „Vrelo“ Čajniče zaključiti Sporazum o poslovnoj saradnji u cilju prevazilaženja problema vodosnabdijevanja naselja Potkozara koje se vodom snabdijeva iz izvorišta u Čajniču. Ovim sporazumom će se detaljno propisati način vršenja usluge vodosnabdijevanja ovog naselja, kao i način njene naplate od krajnjih korisnika.

 

Osim pomenutih tačaka dnevnog reda, Skupština opštine je usvojila i Program rada Javne ustanove Centar za socijalni rad Novo Goražde za 2020. godinu, kao Izvještaj o radu ove Ustanove za 2019. godinu.