Усвојен Регулациони план за проширење градског гробља

23.03.2022.

На јуче одржаној, првој редовној сједници у актуелном сазиву Скупштине општине Ново Горажде, одборници су усвојили Регулациони план за проширење градског гробља у Доњој Сопотници. Према ријечима Стојанке Андан, шефа ресорног Одсјека надлежног за послове просторног уређења, ради се о битном просторно-планском акту са чијим усвајањем може да отпочне поступак експропријације земљишта у сврху проширења градског гробља, те додала да Општина предметним поступком рјешава дугогодишњи проблем пренатрпаности гробних мјеста који је лако могао да израсте и у немогућност даљег сахрањивања на овом гробљу. Сљедећи корак у поступку проширења гробља је подношење приједлога за утврђивање општег интереса, гдје ће одлуку о утврђивању тог интереса донијети Влада Републике Српске. Сам поступак експропријације, према Закону о експропријацији, ће у име Општине водити Правобранилаштво Републике Српске.

Донешена је и Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Ново Горажде за 2022. годину , као и висини стопе пореза на непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност такође за 2022. годину. Обје стопе остају непромијењене у односу на претходне године и износе 0,06 %.

Скупштина је јуче усвојила и јако битну одлуку о финансирању у области спорта и физичке културе општине Ново Горажде, као и програм развоја спорта општине Ново Горажде за период од 2021-2025 године. Шеф Одсјека надлежног за послове друштвених дјелатности, Томислав Чарапић, је истакао да се усвајањем ових аката стичу услови за унапређење и јачање развоја спорта у Општини, те да се у наредним годинама са правом могу очекивати нови такмичарски успјеси у свим спортовима гдје имамо регистроване спортске клубове, односно да ће у сљедећем периоду несумњиво доћи и до оснивања нових спортских клубова из грана спорта које до сада нису биле заступљене у Општини, а ту се прије свега мисли на кошарку и одбојку.

Од осталих битнијих тачака дневног реда, треба напоменути да је током одржавања сједнице Скупштина  усвојила и Одлуку о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама и Одлуку о измјени и допуни одлуке о административним таксама, чиме је извршено њихово усклађивање са измјенама Закона о комуналним таксама и Закона о административним таксама, те да су донешене и одлуке о висинама плата и накнада за функционере и одборнике.

На јучерашњој сједници је усвојен Извјештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке „Божидар Горажданин“, за 2020. годину, те Програм рада ове установе за 2021. годину. Разлози кашњења усвајања поменутих аката леже у чињеници да је Скупштина општине конституисана са више од годину дана закашњења.

Сједница је отпочела са радом у 9.00 часова, а завршена је у 11.25 часова.