Usvojen Rebalans budžeta

05.11.2018.

 

 

Skupština opštine Novo Goražde je na današnjoj, dvanaestoj redovnoj, sjednici usvojila Rebalans plana budžeta opštine Novo Goražde za 2018. godinu. Rebalans je bilo potrebno usvojiti zbog viška prihoda koji su se slili u Budžet opštine u odnosu na njihov iznos koji je bio planiran prilikom usvajanja Plana budžeta za 2018. godinu. Do viška prihoda je došlo usljed odobrenja finansiranja nekoliko važnih projekata koji će se realizovati u Novom Goraždu, a koje će finansirati Vlada Republike Srpske.

Tako je prema usvojenom Rebalansu sada ukupan iznos prihoda Budžeta Opštine u 2018. godini 2.365.974,46 KM, od čega su tekući rashodi 1.338.065,46 KM, otplata dugova po kreditima 155.000,00 KM, otplata ostalih dugova 440.000,00 KM, izdaci za nefinansijsku imovinu 391.000,00 KM i budžetska rezerva 41.909,00 KM.

Uporedo sa Odlukom o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Novo Goražde za 2018. godinu, Skupština je saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske usvojila i Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Novo Goražde za 2018. godinu.

Pored Rebalansa budžeta, Skupština je raspravljala i o Prijedlogu programa utroška sredstava od naknade za prodate šumske drvne sortimente u 2018. godini. Pomenuti Prijedlog programa je razmatran iz razloga što ranije usvojeni Program utroška sredstava od naknade za prodate šumske drvne sortimente nije zadovoljavao proceduralno-formalne kriterijume, te tako nije ni mogao biti predmet saglasnosti resornog Ministarstva. Na današnjoj sjednici, predloženi Program je usvojen većinom glasova odbornika.

Sjednica Skupštine opštine je počela sa radom u 10.00 časova, a okončana je već u 10.30 časova.