Усвојен полугодишњи извјештај о извршењу буџета

15.09.2022.

Данас је у сали за сједнице Скупштине општине Ново Горажде одржана пета по реду редовна сједница локалног законодавног органа.

Пред одборницима се у приједлогу дневног реда нашло 18 тачака, а након усвојених допуна дневног реда, одборници су размотрили укупно 20 тачака дневног реда сједнице.

Од важнијих тачака дневног реда, потребно је споменути разматрање Извјештаја о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године. Одборници су једногласно усвојили предметни извјештај, а током расправе је истакнуто мишљење да је буџетска дисциплина општине Ново Горажде и даље на високом нивоу, те је пружена подршка извршној власти у напорима да се иста одржи.

Усвојен је и Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева од интереса за Општину Ново Горажде у 2022. години. Са усвајањем овог програмског акта каснило се из разлога немогућности конституисања Скупштине општине Ново Горажде, али према мишљењу ресорног Одсјека, санацију и уређење свих локалних и некатегорисаних путева је могуће извршити до истека календарске године. Усвојеним програмом, узети су у обзир бројни захтјеви мјештана који су током године запримљени у општини, али и уврштене неке друге дионице које се према процјени стручног обрађивача требају санирати.

Одлуком о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди општине Ново Горажде у 2022. години, прописано је да ће се из буџета општине ове године обезбиједити 10.000,00 КМ које ће се расподијелити пољопривредницима. Наиме, сваки произвођач јагодичастог воћа у Новом Горажду добиће новчани подстицај у износу од 0,20 КМ по произведеном килограму јагодичастог воћа.

Усвојеном одлуком о одобравању средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада за 2022. годину,  у сарадњи са Каритасом Швајцарске, пласираће се средства са циљем: пружања подршке социјално угроженим, рањивим категоријама становништва да покрену или побољшају економске активности (предузетничке, пољопривредне, занатске или друге); пружања помоћи истим категоријама приликом покретања властитог бизниса (са циљем повећања броја предузетничких радњи и предузећа); те пружања помоћи постојећим предузетницима који желе проширити обим пословања и запослити социјално угрожене рањиве категорије. Укупно обезбијеђена средства Општине за ове потребе износе 30.000,00 КМ, додатна средства ће обезбиједити Каритас Швајцарске и корисници кроз своје учешће. Планирано је да сваки пројекат Општина подржи са 40% његове вриједности, Каритас са истим процентом, док би учешће корисника износило 20% од вриједности појединачног пројекта.

Од других битнијих донешених аката, потребно је напоменути да је Скупштина донијела одлуку о додјељивању новчане награде за чланове УСР „Ново Горажде“, поводом освајања првог екипног мјеста у Купу Републике Српске, у дисциплини „Лов рибе удицом на пловак“.

Извршена су и разрјешења досадашњих вршилаца дужности чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина, због истека мандата на који су именовани, те именовања нових вршилаца дужности.

Усљед немогућности конституисања Скупштине општине Ново Горажде, пред одборницима су се тек данас нашли и Извјештаји о раду и финансијском пословању ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде за 2020. и 2021. годину, те програми рада ове Установе за 2021. и 2022. годину. На поменуте акте Скупштина је дала сагласност једногласно.