Usvojen nacrt rebalansa budžeta

26.10.2020.

Skupština opštine Novo Goražde je danas, na Šestoj posebnoj sjednici, usvojila Nacrt rebalansa plana budžeta opštine Novo Goražde za 2020 godinu, u iznosu od 2.044.023,79 KM. O usvojenom nacrtu rebalansa budžeta održaće se i javna rasprava, a ista je planirana za utorak, 27.10.2020. godine.

Pored ove tačke dnevnog reda, odbornici su razmatrali i Prijedlog odluke o izmjenama Plana utroška sredstava koncesione naknade za 2020.godinu, te i nju usvojili jednoglasno.

Na održanoj sjednici je bio primjetan veći broj izostanaka odbornika. Prema riječima potpredsjednika Skupštine opštine, većina izostanaka je opravdana i oni se tiču zdravstvenih razloga.

-Za najmanje tri odbornika nije utvrđen razlog nepojavljivanja na današnjoj sjednici, niti je neko od njih najavio svoj izostanak, tako da se njihovo odsustvo  ne može smatrati opravdanim, izjavio je potpredsjednik Skupštine opštine Novo Goražde, Fuad Mašić. Svo troje odbornika koji svoje odsustvo nisu opravdali su odbornici opozicionih političkih partija. Dvije odbornice iz reda opozicionih partija i jedan odbornik iz reda vladajuće većine su svoje izostanke opravdali.

Sjednica je počela sa radom u 9.00 časova, a posle kraćih rasprava o samo dvije tačke dnevnog reda, okončana je već poslije pola sata.