Усвојен Нацрт ребаланса буџета

20.11.2023.

На данас одржаној 12. редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде усвојен је Нацрт ребаланса плана буџета општине Ново Горажде за 2023. годину. Нацртом ребаланса буџета повећани су издаци које општина има у оквиру субвенција пољопривредницима, одржавања локалних путева те уређења јавних површина у урбаним подручјима. Такође, усвојеним нацртом ребаланса буџета планирано је да општина Ново Горажде до краја ове године у потпуности измири своје обавезе према Свјетској банци, а по основу кредитног аранжмана закљученог 2002. године.

-Општина је у могућности да до краја ове године усљед повећаног суфицита прошири и своја давања пољопривредницима са подручја Новог Горажда, тако да ћемо кроз SELLS пројекат, набавку пластеника и друго пољопривреднике помоћи са укупно 110.000,00 КМ у овој години, изјавила је начелница Мила Петковић, те додала: „Повећали смо и издвајања за редовно одржавање локалних путева на подручју општине Ново Горажде, тако да је према предложеном нацрту ребаланса буџета сада за ову намјену пројектован износ од 92.000,00 КМ. Овим износом практично „покривамо“ све локалне путеве на подручју Општине, па мислим да нема ниједног села у Новом Горажду до којег ове године није поправљен пут. Усљед неповољних временских услова током мјесеца маја и јуна јавила се и потреба за додатним издвајањем средстава за одржавање јавних површина у насељеним мјестима на подручју Општине, па би сада за ове намјене Општина издвојила укупно 65.000,00 КМ. Коначно, општина ће до краја календарске године отплатити у потпуности дуг према Свјетској банци, настао кроз кредитни аранжман током 2002. године , гдје су средства уложена у изградњу водовода. Општина Ново Горажде, дакле, наставља да води зацртану политику, одговорну према својим грађанима и друштву у цјелини.

Осим нацрта ребаланса буџета, Скупштина је размотрила и усвојила неколико других битних аката, од којих се нарочито издвајају: Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за прво полугодиште текуће године, Програм о измјени Програма обављања комуналних дјелатности из области заједничке комунане потрошње, Приједлог акционог плана за отклањање недостатака по ревизији финансијских извјештаја за 2022.годину.

Скупштина општине је донијела и одлуку о проглашењу најбољег ученика на подручју општине Ново Горажде за школску годину 2022/2023 годину, а то је приједлог школског одбора Жељана Пљеваљчић, ученик деветог разреда Основне школе „Вук Караџић“.