Usvojen Nacrt budžeta, stipendiraće se studenti

07.12.2018.

Danas je održana trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Novo Goražde.

Odbornici su većinom glasova usvojili Nacrt plana budžeta opštine Novo Goražde za 2019. godinu, u iznosu od 1.942.660,00 KM. Nacrt budžeta je upućen na javnu raspravu koja će se okončati najkasnije za deset dana od dana njegovog usvajanja.

Usvojena je i Odluka o stipendiranju studenata sa područja opštine Novo Goražde, kojom je propisano da će načelnik Opštine javnim konkursom utvrditi broj stipendija u iznosu od 1.000,00 KM, a isplata  će se vršiti u deset jednakih mjesečnih rata. Prema Nacrtu budžeta za narednu godinu, ukupan iznos sredstava raspoloživih za stipendiranje studenata iznosi 10.000,00 KM, što znači da prema ovom dokumentu, u tekućoj školskoj godini, pravo na stipendiju može ostvariti ukupno 10 studenata. Kriterijumi koji će se primjenjivati prilikom rangiranja studenata u postupku dodjele stipendije su propisani usvojenom Odlukom, a ista će biti objavljena na ovom sajtu. Odluka o stipendiranju studenata sa područja opštine Novo Goražde usvojena je jednoglasno, a ovo je prvi put poslije nekoliko godina da Opština stipendira studente.

Većinu odborničkih glasova dobila je i Odluka o visini poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Novo Goražde. Prema istoj odluci, poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti ostaje ista kao i prethodnih godina, a ona će iznositi 0,06% i primjenjivaće se i za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost.

Na današnjoj sjednici Skupština opštine je usvojila i Izvještaje o radu Pravobranilaštva RS za opštinu Novo Goražde, za 2017. godinu, Izvještaj o stanju poljoprivrede i stočarstva na području opštine Novo Goražde u 2017. godini, kao i Izvještaj o stanju zanatsko preduzetničkih i društvenih djelatnosti na području opštine Novo Goražde u 2017. godini.