Усвојен извјештај о извршењу Буџета

28.05.2020.

Послије дуже паузе, изазване примјеном мјера у спрјечавању ширења вируса Корона, данас је, по двадесетчетврти пут у актуелном сазиву, редовно засједала Скупштина општине Ново Горажде.

Одборници су већином гласова усвојили Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за 2019. годину. Током расправе истакнуто је задовољство начином на који је трошен новац буџета Општине у протеклој години, а извјестиоци по овој тачки дневног реда су одборницима детаљно образлагали поједине ставке Извјештаја и појашњавали њихове недоумице по појединим контима.

Усвојен је и Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава уплаћених по основу концесионе накнаде за коришћење електро-енергетских објеката, као и: Програм намјенског утрошка средстава по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини Републике за 2020.годину, Програм намјенског утрошка средстава од посебних водних накнада за 2020.годину, као и Програм утрошка средстава од накнада за продате дрвне сортименте у 2020.години.

Приликом разматрања Приједлога одлуке о приступању изради регулационог плана проширења градског гробља у Доњој Сопотници, надлежни извјестилац је одборнике упознао са обавезом израде овог планског акта, а с обзиром на одредбе Закона о експропријацији које налажу усаглашавање плана експропријације са важећом просторно-планском документацијом и чињеницом да Општина и даље нема усвојен просторни и урбанистички план. Да би се намјеравани поступак експропријације земљишта ради проширења градског гробља спровео на законит начин, у овом случају је потребно претходно донијети и одговарајући просторно-плански акт. Након дискусије, одборници су већином гласова усвојили предложени акт.

Разматрани су и усвојени Извјештаји о раду и финансијском пословању Дома здравља, Библиотеке и јавног комуналног предузећа „Ново Горажде“, за 2019. годину, као и програми рада за 2020 годину поменуте двије установе. Скупштина је дала сагласност и на предложени Цјеновник комуналних услуга ЈКП „Ново Горажде“.

Осим ових тачака дневног реда, Скупштина је примила к знању и информацицју о раду ОИК Ново Горажде за 2019. годину. Испред Општинске изборне комисије, одборницима се обратио њен члан Мирсад Дучић, те одговарао на бројна питања одборника везана за наступајуће локалне изборе. Дучић је рекао да ОИК неће дозволити никакве нерегуларности у спровођењу ових избора и да одборници СО требају имати пуно повјерење у локалну изборну комисију.

Одборници су примили к знању и информацију о засједању Форума за безбједност заједнице и безбједност саобраћаја у општини Ново Горажде, а који је своју сједницу одржао у поводу напада на зграду и службенике Општинске управе, те закључили да је након одржавања сједнице овог радног тијела примјетно побољшање безбједносне ситуације.

Под тачком дневног реда Одборничка питања, одборник Желимир Стојановић из Демократске странке инвалида БиХ је извршној власти поставио два питања на која ће му бити одговорено на идућој сједници СО:

1. Колико је општина Ново Горажде успјела да стабилизује свој буџет у претходних четири године мандата садашње власти, а узевши у обзир наслијеђене вишемилионске дугове, те да ли је могуће сачинити неки извјештај о истом, као својеврсни пресјек стања? и

2. Који општински орган је одобрио резање старих платана у насељу Устипрача које је извршено прије отприлике три мјесеца?

Сједница скупштине је почела у 9.00 часова, а завршила се у 12.05 часова.