Усвојен Извјештај о извршењу Буџета за 2022. годину

17.08.2023.

Данас је у сали за сједнице Скупштине општине Ново Горажде одржана Десета редовна сједница овог органа.

Донешено је неколико важних аката, а једна од битнијих расправа односила се на Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за 2022. годину, којег су одборници подржали.

Усвојен је и Извјештај о раду начелника општине Ново Горажде за 2022. годину, те План рада начелника општине Ново Горажде за 2023. годину.

Према ријечима Томислава Чарапића, шефа Одсјека надлежног за послове управљања развојем, План рада начелника за ову годину има три стратешка циља, а то су: Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде, Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника, те очувана и заштићена животна средина. У оквиру првог стратешког циља неки од кључних пројеката су: Стављање у функцију објекта „Градина“ – уређење пословне зоне; Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва, развој пластеничке производње, подизање нових воћњака… У оквиру другог стратешког циља, кључни пројекти су: Изградња и опремање културно-омладинског центра; наставак пројекта „Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523“; Провођење сета мјера за пронаталитетну политику; Пројекат социјалног становања; Опремање школа; Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи; Побољшавање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара; Осавремењивање општинске управе/електронска управа… Трећи стратешки циљ носи пројекте као што су: Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине, Изградњу колектора и пречистача отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача, Изградњу Еко-туристичке зоне „Устипрача“, Санацију и рекултивацију депоније „Каменолом“…

Донешена је и десетогодишња Стратегија развоја локалних путева и улица у насељима на подручју општине Ново Горажде, и то за период од 2023. до 2033. године. Стојанка Андан, шеф Одсјека надлежног за послове просторног уређења  истиче да је у циљу побољшања стања саобраћајног система било неопходно приступити изради Стратегије као базног основа за развој локалних путева . Израдом стратегије, анализира се постојеће стање саобраћаја на подручју Општине  Ново Горажде, те се на основу свеобухватне анализе и прикупљене документације предлажу одговарајућа адекватна рјешења за побољшање саобраћајног система, односно мреже локалних саобраћајница.

Скупштина је донијела и Одлуку о оснивању Одбора за здравство општине Ново Горажде, те именовала његових девет чланова. Један од првих задатака овог тијела ће бити сачињавање приједлога одлуке о усвајању Плана мреже здравствених установа на територији општине Ново Горажде којег ће коначно усвојити Скупштина општине.

Одборници су разматрали и Извјештај о раду и финансијском пословању ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде за 2022. годину, те су исти и већином гласова усвојили.