Usvojen Budžet!

31.12.2018.

Na danas održanoj četrnaestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Novo Goražde, odbornici su usvojili Plan budžeta opštine Novo Goražde za  2019. godinu, te Odluku o izvršenju Plana budžeta opštine Novo Goražde za  2019. godinu.

Budžet za 2019. godinu iznosi 1.942.660,00  konvertibilnih maraka, a isti će se rasporediti na sljedeći način:  1.429.069,00  KM na budžetske rashode, 350.591,00 KM na izdatke za nefinansijsku imovinu i 163.000,00 KM na izdatke za otplatu dugova.

Pored pomenutih akata, odbornici su usvojili i niz odluka potrebnih za sprovođenje postupka legalizacije pojedinih stambenih i poslovnih objekata u Novom Goraždu, odnosno set odluka potrebnih za sprovođenje postupka izdavanja građevinske dozvole za objekte čija gradnja nije započeta. Donošenje pojedinačnih odluka u tim slučajevima je bilo potrebno iz razloga što opština Novo Goražde i dalje kuburi sa nepostojanjem usvojene prostorno – planske dokumentacije na svom području.

Skupština opštine je jednoglasno usvojila i Odluku o izradi Strategije razvoja opštine Novo Goražde za period od 2019 – 2028 godine.

Odbornici nisu usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU „Dom zdravlja Novo Goražde“ Novo Goražde za 2017. godinu, a jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu Civilne zaštite opštine Novo Goražde za 2018. godinu.