Усвојен Буџет!

31.12.2018.

На данас одржаној четрнаестој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници су усвојили План буџета општине Ново Горажде за  2019. годину, те Одлуку о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за  2019. годину.

Буџет за 2019. годину износи 1.942.660,00  конвертибилних марака, а исти ће се распоредити на сљедећи начин:  1.429.069,00  КМ на буџетске расходе, 350.591,00 КМ на издатке за нефинансијску имовину и 163.000,00 КМ на издатке за отплату дугова.

Поред поменутих аката, одборници су усвојили и низ одлука потребних за спровођење поступка легализације појединих стамбених и пословних објеката у Новом Горажду, односно сет одлука потребних за спровођење поступка издавања грађевинске дозволе за објекте чија градња није започета. Доношење појединачних одлука у тим случајевима је било потребно из разлога што општина Ново Горажде и даље кубури са непостојањем усвојене просторно – планске документације на свом подручју.

Скупштина општине је једногласно усвојила и Одлуку о изради Стратегије развоја општине Ново Горажде за период од 2019 – 2028 године.

Одборници нису усвојили Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново Горажде за 2017. годину, а једногласно су усвојили Извјештај о раду Цивилне заштите општине Ново Горажде за 2018. годину.