Ustanove


Dom zdravlja Novo Goražde

ulica: Božidara Goraždanina br. 60

br.tel. 058/430-210

mail: domzdravljang@gmail.com ; domzdravlja@novogorazde.rs.ba


Centar za socijalni rad CSR Novo Goražde

ulica: Božidara Goraždanina br. 64

br.tel. 058/432-095

br.fah 058/432-100

mail: csrnovogorazde@gmail.com


Komunalno preduzeće JKP Novo Goražde

ulica: Božidara Goraždanina br. 54

br.tel. 058/430-331

mail: jkpnogo@teol.net


Biblioteka Božidar Goraždanin, Novo Goražde

ulica: Alekse Šantića br. 2

br.tel. 058/430-263

mail: biblioteka.ng@teol.net ; biblioteka@novogorazde.rs.ba


Crveni krst Novo Goražde

ulica: Božidara Goraždanina br. 81

br.tel. 066/904-268


Opštinska boračka organizacija

ulica: Božidara Goraždanina br. 64

br.tel. 058/432-095

br.fah 058/432-100

mail: obonovogorazde@hotmail.com