Stručni saradnik

Vanja Marić

 

Elektronska pošta: nacelnik@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095 Fah:+387 58 430 100

 

Opis poslova:

  • obavlja rutinske poslove sa velikim brojem međusobno povezanih zadataka ukojima se primjenjuju jednostavno i precizno utvrđene metode rada i postupci,
  • vrši poslove tehničkog sekretara i ostale administrativno tehničke poslove za potrebe kabineta načelnika opštine
  • organizuje sastanke za načelnika i predsjednika Skupštine,
  • vodi rokovnik svih obaveza načelnika,
  • zavodi poštu, izdaje putne naloge za službena putovanja službenika i ostalih zaposlenih u opštini i vodi evidenciju o istim, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika,
  • preusmjerava telefonske pozive ka lokalima unutar Opštinske uprave
  • odgovoran je za upotrebu pečata načelnika, kao i za korišćenje materijalnih resursa, po potrebi, obavlja daktilografske poslove za Načelnika opštine,
  • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine,
  • za svoj rad odgovara načelniku opštine.