SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE – 2019

18.02.2019.

OTVORENI JAVNI KONKURSI ZA IZBOR DJECE, USTANOVA/ORGANIZACIJA, VASPITAČA I STRUČNOG OSOBLJA

PROJEKAT “SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE – 2019“

JU Javni fond za dječiju zaštitu počinje sa realizacijom projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske“ za 2019. godinu. Projekat se realizuje na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece.
Realizacija Projekta i ove godine jeste na morskoj obali, u uslužnom prostoru Omladinski hostel “Užice“ u Bečićima, opština Budva, Republika Crna Gora. Vremenski period programskih aktivnosti u uslužnom objektu je od 20.05 do 21.09.2019. godine u ukupno četrnaest smjena, od čega je trinaest desetodnevnih, a jedna (prva) osmodnevna smjena.

Dana 18.02.2019. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ objavljeni su konkursi za odabir djece, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu, a koje zainteresovani mogu preuzeti i na Internet prezentaciji Fonda –http://www.jfdz.org.
Rok za dostavu dokumentacije jeste mjesec dana od dana objavljivanja, zaključno sa 18.03.2019. godine. Prijavni obrasci dostupni su u mjesno nadležnim centrima za socijalni rad/službama socijalne i dječije zaštite kao i na internet stranici Fonda u dijelu Prava/Socijalizacija djece RS.

Projekat „Socijalizacije djece Republike Srpske“ realizuje se od 2002. godine i za prethodnih 17 godina obuhvatio je više preko 30 000 lica – djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. Radi se o djeci različitih kategorija: prije svega djeci iz socijalno ugroženih porodica-korisnicima prava iz socijalne i dječije zaštite, djeci iz višečlanih porodica, djeci iz porodica boračke populacije, djeci sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, ali i posebno nadarenoj djeci, talentovanim sportistima i dr.

Upravo ta različitost i raznovrsnost jesu najveća vrijednost Projekta i služe ostvarenju projektnih ciljeva: razvijanju empatije, pripadnosti vršnjačkoj grupi bez obzira na razlike, te socijalizaciji djece u svakom smislu. Ovo je prepoznato i od strane Vlade Republike Srpske i resornog Ministrastva zdravlja i socijalne zaštite koje podržava ovu aktivnost Fonda u najboljem interesu djece Republike Srpske.

Pozivamo zainteresovane roditelje da, ukoliko ispunjavaju uslove, prijave svoju djecu u centrima za socijalni rad u svojim opštinama prebivališta kao i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge podržavajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji sedmanaestu godinu u kontinuitetu realizuje projekat „Socijalizacije“ u najboljem interesu djece Republike Srpske.