Skupština usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta

21.09.2019.

Na juče održanoj devetnaestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Novo Goražde, odbornici su većinom glasova usvojili Izvještaj o izvršenju Plana budžeta opštine Novo Goražde, za period od prvih šest mjeseci ove godine. Prilikom rasprave o ovoj tački dnevnog reda, konstatovano je značajno smanjenje rashoda u odnosu na neke ranije godine, čime je nastavljen kontinuitet odgovornog i domaćinskog trošenja finansijskih sredstava od strane aktuelne izvršne vlasti.

Od bitnijih akata koji su juče usvojeni, potrebno je izdvojiti i Odluku o ustupanju zemljišne parcele Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čime su se stekli uslovi za nastavak izgradnje Parohijskog doma pored Hrama Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici. Uzevši u obzir činjenicu i da je nedavno od strane Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske dobijena saglasnost na projekat Parohijskog doma, za vjerovati je da će izgradnja ovog objekta biti uskoro i završena.

Kroz tačku dnevnog reda Odbornička pitanja i inicijative, odbornica NDP-a Velinka Lasica je predstavnicima izvršne vlasti postavila pitanje ispravnosti vode za piće javnog gradskog vodovoda. Šef Odsjeka za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, Stojanka Andan, je na ovo pitanje odgovorila da JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske redovno, u skladu sa zakonom, vrši ispitivanje hemijske i bakteriološke ispravnosti vode za piće u javnom vodovodu u Novom Goraždu, te da ovaj subjekat nijednom nije ustanovio postojanje bilo kakvih sumnji na zagađenost ili nešto slično.