Скупштина усвојила Буџет

31.03.2022.

На другој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде која је одржана данас, усвојен је План буџета општине Ново Горажде за 2022. годину. Средства Буџета распоређују се у укупном износу од 2.557.774,00 КМ, од чега 1.788.642,00  КМ на текуће расходе, док ће се остатак средстава утрошити на инвестициона улагања. Може се рећи да општина Ново Горажде, после дугог низа година коначно има усвојен један прави развојни буџет, те да су се мјере штедње из претходног мандата власти показале као пун погодак.

Овим је општина Ново Горажде изашла из режима такозваног привременог финансирања које је било на снази током првог квартала године.

Током данашњег рада, Скупштина је донијела и План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2022.годину, План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Ново Горажде за 2022.годину, Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Ново Горажде за 2022. годину, те Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације.

Осим поменутих аката, битно је напоменути да је Скупштина општине Ново Горажде усвојила и сет одлука потребних за спровођење Закона о социјалном становању на подручју наше општине. Поменути закон је ступио на снагу још 2019. године, а систем такозваног социјалног становања је увелико заживио и функционише у већини локалних заједница у Републици Српској.

Сједница је отпочела у 9.00 часова, а завршена је у 10.30 часова.