Скупштина традиционално усвојила најважније акте на истеку текуће године

27.12.2023.

Буџет општине Ново Горажде за 2024. годину усвојен је на данашњој сједници Скупштине општине. Као и у Нацрту буџета, планирани су приходи у износу од 2.837.972,00 КМ. Планирани приходи су расподијељени на сљедећи начин: Текући расходи – 2.134.972,00 КМ; Издаци за нефинансијску имовину – 372.250,00 КМ; Издаци за отплату дугова – 202.250,00 КМ; Буџетска резерва –  45.000,00 КМ.

У склопу ове тачке дневног реда, донешена је и Одлука о извршењу Плана буџета за 2024. годину, те План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2024. годину.

Скупштина је усвојила и Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне потрошње за 2024. годину, те Програм утрошка средстава од накнаде за продате шумске дрве сортименте у 2023. години чије је доношење каснило због чекања сагласности на исти од стране ресорног министарства.

Локални законодавни орган се на овој сједници бавио и проблемом новонасталог клизишта на локалном путу Жељезнички мост – село Бријест, те је посебним закључком наложио Одсјеку за просторно уређење и стамбено-комуналне послове да испита суштину тренутних имовинско – правних односа на предметној парцели и могућности санирања поменутог клизишта.