Sekretar Skupštine Opštine

Goran Petrović, dipl.iur.

 

Elektronska pošta:  skupstina@novogorazde.rs.ba
Telefon:  +387 58 430 095

 

Opis poslova:

 • vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Skupštine Opštine, kojima se značajno utiče na izvršavanje nadležnosti SO-e i koji zahtjevaju posebnu stručnost, samostalnost i odgovornost u radu,
 • organizuje i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela,
 • rukovodi stručnom službom Skupštine Opštine,
 • prati i proučava zakonske propise,
 • odgovara za zakonitost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova iz nadležnosti Skupštine,
 • priprema sjednice SO, prati realizaciju zaključaka donešenih na sjednici SO,
 • učestvuje u pripremi i izradi analiza, informacija i drugih materijala iz oblasti skupštinskog sistema,
 • vodi sekretarske poslove komisija, savjeta i odbora Skupštine,
 • vrši pravnu obradu postavljenih pitanja odbornika i upućivanje istih nadležnim opštinskim službama i drugim organima radi davanja odgovora,
 • vrši pripremanje i izradu programa rada SO-e i praćenje izvršenja tih programa,
 • vrši poslove protokola SO-e, priprema propise i druge akte za SO-e,
 • vrši ocjene rada službenika u stručnoj službi, davanje prijedloga za napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka,
 • prikuplja, povezuje i čuva skupštinske materijale,
 • glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika opštine Novo Goražde,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom opštine i Poslovnikom SO,
 • za svoj rad odgovara predsjedniku SO-e i načelniku opštine.