PRVA SJEDNICA ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE 500-GODIŠNJICE SRPSKE GORAŽDANSKE ŠTAMPARIJE (1519-2019)

18.02.2019.

Ove 2019. godine navršava se petsto (500) godina od donošenja iz Venecije prve štamparije u Donju Sopotnicu nadomak Goražda. Bilo je ovo djelo Božidara Ljubavića Goraždanina i njegovih sinova. Iz navedenih razloga poznata je u istoriji kao Goraždanska štamparija, odnosno Srpska goraždanska štamparija (SGŠ). Štamparija je radila u sklopu crkve Svetog Georgija u Donjoj Sopotnici do 1523. godine kada je zbog straha da bi je turci-osmanlije mogli pronaći i uništiti prenešena u Trgovište u današnjoj Rumuniji gdje je nastavila sa radom.
Povodom ovog 500-godišnjeg jubileja Njegovo Visokopreosveštenstvo Gospodin Hrizostom, mitropolit dabrobosanski, svojom odlukom br. 83/19 od 23. januara 2019. godina formirao je Organizacioni odbor za pripremu obilježavanja ovog jubileja. Danas, u subotu, 16. februara 2019. godine sa početkom u 11:00 časova, održana je prva sjednica imenovanog Odbora.

Sjednica Odbora održana je u zgradi mitropolije u Sarajevu.
Na kraju sjednice usvojeni su sledeći prijedlozi predloženi tokom razgovara i to da se:
1) Organizuje jednodnevni naučni skup posvećen SGŠ-ji i to 09. 11. 2019. g.
2) u Donjoj Sopotnici kod crkve sv. Georgija, 13. jula 2019. godine, organizuje i održi Duhovna akademija;
3) u Nedjelju, 14. jula 2019. godine, ovaj jubilej liturgijski proslavi služenjem svete arhijerejske liturgije;
4) (po mogućnosti) snimi Dokumentarni fil o Srpskoj goraždanskoj štampariji (SGŠ);
5) (po mogućnosti) organizuje Likovna kolonija (LK), Goražde 2019. g.
6) doštampaju zbornici radova sa reprint izdanjima goraždanskih štampanih knjiga od 2009. godine;
7) otštampa prospekt o 500-godišnjici SGŠ-je;
8) da se izda poštanska markica (već učinjeno 28. januara 2019)
9) nastave arheološki radovi na lokalitetu starog manastirskog konaka u Donjoj Sopotnici;
10) da se nastave radovi na izgradnji adekvatnog objekta za potrebu predviđene izložbe i za svakodneven potrebe posjetilaca Donjoj Sopotnici;
11) organizuje izložba artifakata o SGŠ-ji – slika, grafika i svega što ima veze sa istom;
12) izda Zbornih naučnih radova koji će biti priloženi na Naučnom skupu 9. 11. o.g.
13) izda Zbornih predavanja koja će tokom 2019. godine biti održana na temu SGŠ-ja;
14) Medijsko prestavljanje SGŠ-je i Srpskog književnog štamparstva;
15) sa organizatorima Sajma knjiga 2019. godine u Banja luci i Beogradu priredi promocija 500-godišnjeg jubileja SGŠ-je, reprint izdanja itd;
16) pripremi i otvori web stranica: 500 godina Srpske goraždanske štamparije;
17) izda Monografija o Goraždanskoj štampariji ITD., ITD.,….
Dogovoreno je i da se Odboru kooptiraju i novi članovi, kao i da se čim prije Odbor ponovo sastane radi ažuriranja donešenih odluka.

PREUZETO SA: http://www.mitropolijadabrobosanska.org