POZIV NA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE NOVO GORAŽDE

15.02.2019.

 

 

Opština Novo Goražde i Fondacija Mozaik su potpisale Memorandum o saradnji za period 2019-2022. godina kojim se uspostavlja program Omladinska banka Novo Goražde.

Opština i Mozaik uložiće 54.000 KM u naredne 4 godine i to 30.000 KM za 20 grantova neformalnih grupa mladih i 4 mikrobiznisa mladih i 16.000 KM za edukaciju i razvoj programa Omladinske banke Novo Goražde.

Omladinska banka omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice.

 

Poziv za Odbor Omladinske banke Novo Goražde