Potpredsjednik Skupštine Opštine

Fuad Mašić

 

Elektronska pošta: skupstina@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095