Počinje raspodjela sredstava iz programa mjera populacione politike

04.08.2020.

Opština Novo Goražde će u skladu sa odredbama Pravilnika o  mjerama za provođenje populacione politike opštine Novo Goražde u 2020. godini, stimulisati učenike za nabavku knjiga i školske opreme.

Sve porodice  čija djeca pohađaju nastavu u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić„ kroz područna odjeljenja u Kopačima i Potkozari, ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 100,00 KM po članu porodice koji pohađa školu.

Uz zahtjev, koji se može preuzeti u šalter sali, podnosilac za sredstva treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Potvrdu iz škole da učenik pohađa nastavu u Područnom odjeljenju u Kopačima ili Potkozari,
  2. Kućnu listu,
  3. Kopiju lične karte za roditelja/staratelja,
  4. Kopija žiro-računa.