Остварен суфицит од 780.000,00 КМ

24.05.2022.

На јуче одржаној трећој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде усвојен је Извјештај о извршењу Плана буџета општине Ново Горажде за 2021. годину. У односу на планиране приходе и расходе, након окончања 2021. године у буџету је исказан вишак од око 780.000,00 КМ.

– Овакво стање годишњег буџета је прије свега посљедица једне одговорне политике и рационалног трошења буџетских средстава, изјавила је начелница општине, Мила Петковић, те додала да је општина Ново Горажде једна од ријетких јединица локалне самоуправе, ако не и једина, која у временима свеприсутне економске кризе остварује буџетски суфицит. Према ријечима начелнице, осим планског и законитог трошења новца, узрок буџетског суфицита су и увећани приливи на приходовној страни буџета, а исти се тичу многобројних помоћи од стране Владе Републике Српске која је препознала наш домаћински однос према јавним финансијама и одлучила се да финансира велики број инфраструктурних пројеката у Новом Горажду. Ми већ данас очекујемо посјету министарке финансија у Влади Републике Српске, госпође Зоре Видовић, гдје ћемо да сумирамо до сада реализоване заједничке пројекте, али и да договарамо нека нова заједничка улагања у развој наше општине, додала је начелница Петковић.

Вишак финансијских средстава из 2021. године ће се „пренијети“ у 2022. годину и биће утрошен на финансирање пројеката који су планирани у овој години.

Осим Извјештаја о извршењу буџета за протеклу годину, Скупштина је усвојила и пакет мјера за провођење популационе политике у општини Ново Горажде за 2022. годину. На приједлог одборника Немање Вуковића, изгласано је повећање накнаде за новорођено дијете родитеља који живе у Новом Горажду, са досадашњих 400,00 КМ на 500,00 КМ. Осим овог приједлога, одборник Вуковић је на програм мјера уложио и амандман према којем ће сваки матурант основне и средње школе који је настањен у Новом Горажду бити стимулисан новчаним износом од 100,00 КМ, а исти амандман је такође једногласно усвојен.

Током јучерашње сједнице усвојени су извјештаји о раду и финансијском пословању ЈУ Народна библиотека „Божидар Горажданин“ Ново Горажде, те ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде. Одборници су констатовали да је у ЈКП „Ново Горажде“ присутан тренд постепеног финансијског опоравка овог предузећа, те похвалили управу и надзорни одбор за максимални труд који улажу како би своје преузеће извели на прави пут.

Такође, на јучерашњој сједници је, са закашњењем које је узроковано већ познатим кашњењем у конституисању Скупштине, усвојен и Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне потрошње у општини Ново Горажде за 2022. годину. Усвојеним програм је гаранција да ће јавне површине у Новом Горажду бити уређене – како улице, тако и јавне зелене површине, те потоци и остали водотокови у урбаним подручјима. Програмом је прописано редовно одвожење кабастог смећа, чишћење дивљих депонија, одржавање јавних чесми, вршење празничне декорације, послова зоохигијене… Средства намијењена обављању поменутих комуналних дјелатностис у ове године увећана у односу на претходне године.

За секретара Скупштине општине Ново Горажде, а након спроведене конкурсне процедуре, поново је изабран Горан Петровић. Њему је ово трећи узастопни мандат на позицији секретара Скупштине.

Одборници су јуче дали сагласност начелнику општине да може приступити набваци половног путничког моторног возила за службене потребе општине Ново Горажде.