Опрема се фискултурна сала

19.01.2021.

Унапређење услова за бављење спортом и организовање пословно-културних манифестација у општини Ново Горажде

Општина Ново Горажде потписала је Споразум са Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини о провођењу пројекта „Опремање фискултурне сале у школском објекту и увођење централног гријања сале“. Овим споразумом обезбијеђена су средства од стране Развојног програма Уједињених нација кроз Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) у износу од 41.240,25 КМ уз учешће општине Ново Горажде од 1.915,50 КМ. Споразумом су дефинисане и обавезе учесника у пројекту.

Пројекат интегрисаног локалног развоја је заједнички пројекат  UNDP-а и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Кроз пројекат је препознато да је од посебног значаја  пружити финансијску полугу  партнерским јединицама локалне самоуправе, које су у току прелаза из процеса планирања у процес имплементације локалних приоритета. Без овакве финансијске подршке за реализацију  развојних приоритета, дефинисаних у стратегијама развоја, цијели циклус управљања развојем би остао недовршен, а јединице локалне самоуправе не би успјеле стећи стварно искуство цјелокупног процеса, што у коначници утиче на провођење и одрживост уведених реформи, као и на капацитете локалних администрација да генеришу финансирање локалних приоритета из екстерних извора„, изјавио је Томислав Чарапић, шеф Одсјека у чијој је надлежности управљање развојем Општине.

Према његовим ријечима, у склопу пројекта „Опремање фискултурне сале у школском објекту и увођење централног гријања сале“ планирана је набака и уградња новог котла на дрва снаге од 150 кw који ће замијенити стари котао и бити монтиран у новој котларници тако да ће нови систем гријања за салу и њене пратеће објекте заједно са постојећим системом гријања школског објекта бити повезани на нови котао. У склопу израде система гријања биће разведена мрежа за систем гријања и монтирани радијатори у фискултурној сали, свлачионицама, ходницима и канцеларији за наставника уз салу, такође, биће извршено спајање постојеће мреже гријања школског објекта (учионице и остале просторије) на нову котларницу и нови котао. На објекту нове котларнице нема изграђеног димњака, а стари димњак се не може користити на новом објекту због потребе већег капацитета и физичке близине новом објекту, па ће бити извршена набавка новог монтажног димњака и његова уградња. Један дио пројекта односи се на набавку и уградњу спортске опреме и реквизита као што су  Паралелни разбој, Амерички круг у комплету са конструкцијом, Конструкција четири конопца за пењање, Одскочна даска, 10 комада шведских љестви, Шведски сандук, Козлић, Коњ за прескок, Ниска греда, Клупе за свлачионице, Ормар за спортске реквизите и Струњаче, уз обавезу испоруке и монтаже од изабраног понуђача. Промоцијом, кроз израду и штампање летака, те осталим адекватним промотивним садржајима биће указано на значај спортских активности, организовања пословно-културних манифестација у условном објекту фискултурне сале.

Овим пројектом ће послије 28 година од настанка општине Ново Горажде бити ријешен проблем непостојања адекватно уређеног спортског објекта за провођење наставе физичког васпитања, спортских активности и одржавања пословно-културних манифестација током читаве године, кроз опремање спортским реквизитима и уградњу система централног гријања спортске сале у Основној школи.

Рок за провођење пројектних активности је 30. 06. 2021. године.