Одржана седма редовна сједница СО Ново Горажде

16.12.2022.

Данас је у сали за сједнице Скупштине општине Ново Горажде одржана седма редовна сједница локалног законодавног органа

Одборници су већином гласова усвојили Ребаланс плана буџета општине Ново Горажде за 2022. годину, те План буџета општине за 2023. годину. Усвојеним Планом буџета за наредну годину, предвиђен је укупан износ прихода од 2.613.483,00 КМ, од чега ће се на текуће расходе потрошити 1.906.613,00 КМ, на отплату дугова по кредитима 190.700,00 КМ, на издатке за нефинансијску имовину 387.670,00 КМ, на остале издатке 83.000,00 КМ, буџетска резерва износи 45.000,00 КМ, а трансфери између или унутар јединица власти 500,00 КМ.

Већином гласова, усвојен је и План утрошка средстава од концесионих накнада за 2023. годину. Планирани приходи по овом основу у наступајућој години су пројектовани на износ од 600.000,00 КМ, а пренесена неутрошена средства из претходне године износе 300.000,00 КМ, што укупно чини 900.000,00 КМ финансијских средстава у погледу којих постоји обавеза планирања њиховог утрошка. Од значајнијих капиталних пројеката који ће се финансирати средствима оствареним од концесионих накнада свакако треба издвојити наставак изградње Културно-омладинског центра, експропријацију земљишта у сврху проширења градског гробља, те модернизацију неколико локалних путних праваца.

Усвојен је и Извјештај о раду начелника општине за 2021. годину. Разлог кашњења разматрања овог извјештајног акта лежи у немогућности конституисања СО Ново Горажде у актуелном мандатном сазиву, односно кашњењу њеног конституисања.

Одборници су једногласно донијели Одлуку о висини пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Ново Горажде у 2023. години. Поменута пореска стопа остаје иста и јединствена је за све непокретности: 0,06%.

Усвојен је и Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне потрошње за 2023. годину.