Održana je sjednica Skupštine

08.04.2019.

 

 

Danas je u sali za sjednice Skupštine opštine Novo Goražde održana šesnaesta po redu redovna sjednica lokalnog zakonodavnog organa.

Na dnevnom redu ove sjednice našlo se ukupno dvanaest tačaka, a neke od najvažnijih su razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija opštine Novo Goražde, za period od 2019 – 2024 godine, kao i razmatranje Prijedloga odluke o načinu i postupku ažuriranja Programa kapitalnih investicija opštine Novo Goražde za period od 2019. do 2024. godine. Oba predložena akta su usvojena većinom glasova odbornika i time je donešen jedan bitan strateški dokument na osnovu kojeg će se u narednom petogodišnjem periodu realizovati brojni kapitalni projekti, a neki od njih su i izgradnja kulturno-omladinskog centra u Novom Goraždu, izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi u Novom Goraždu, sanacija lokalne sanitarne deponije, izgradnja pješačke staze u naselju Mašići, modernizacija javne rasvjete na području Opštine… Predviđeno je da Program kapitalnih investicija bude „živ“ akt i da će se njegovom ažuriranju moći pristupiti početkom svake kalendarske godine ukoliko se steknu uslovi za priliv novih finansijskih sredstava u odnosu na sredstva koja su planirana petogodišnjom projekcijom Budžeta.

Usvojena su i tri programska akta koja imaju za cilj namjenski utrošak sredstava prikupljenih po osnovu posebnih vodnih naknada za 2019. godinu, od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstava od zakupnine za zemljišta u svojini Republike za 2019. godinu, kao i sredstava od naknade za prodate šumske drvne sortimente u 2019. godini. Sredstva od posebnih vodnih naknada će se utrošiti u izradu elaborata sanitarne zaštite izvorišta pitke vode „Kanlići“ i „Gojčevići“. Sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstva od zakupnine za zemljišta u svojini Republike će se utrošiti za izradu poljoprivredne osnove Opštine, osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili neplodna, za poprvaku i poboljšanje plodnosti zemljišta, za provođenje protiverozionih mjera i mjera melioracije , te za sprovođenje postupka komasacije. Sredstva od prodatih šumskih drvnih sortimenata koja se uplaćuju na račun Opštine (10% od sredstava koja je po osnovu prihoda ostvarilo JP „Šume Republike Srpske“) će biti utrošena za sanaciju pojedinih lokalnih putnih pravaca u Opštini, i to pravci: Kanlići – Bogdanići, Zidine – Pršeši – Borak Brdo i Šućurići – Novakovići.

Za najboljeg učenika na području opštine Novo Goražde u školskoj 2018/2019 godini, a na prijedlog direktora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ proglašena je Anđelina Đurđević, učenica devetog razreda ove škole.

Odbornici su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Novo Goražde za 2018. godinu, kao i Program rada JU Centar za socijalni rad Novo Goražde za 2019. godinu.

Razmatrajući tačku dnevnog reda Informacija o radu OO Crveni Krst Novo Goražde, odbornici su donijeli zaključak da se ovo razmatranje odloži za neku od narednih sjednica Skupštine, kada istoj bude prisustvovalo neko od ovlašćenih lica iz ove organizacije.

Sjednica je počela sa radom u 10.00 časova, a okončana je već oko 11.30 časova.