Oдржана је прва сједница Радног тима за израду Стратегије развоја Општине

20.03.2019.

 

 

Данас је у просторијама Општинске управе општине Ново Горажде одржана прва сједница Радног тима за израду Стратегије развоја општине Ново Горажде за период од 2019. до 2024. године. Уводна сједница је послужила члановима Радне групе да између себе подијеле извршење тачно одређених задатака и одреде рокове за њихово извршење, а како би се дошло до полазне основе за одређивање и израду стратешких циљева општине Ново Горажде који ће бити окосница  Стратегије развоја општине Ново Горажде.

Према ријечима Борише Јакшића, предсједника Радне групе, полазна основа су подаци као што су социјална структура становништва, површина општине, њене природне карактеристике, привредни капацитети, комунална, саобраћајна, електро и телекомуникациона инфраструктура и слично, а који ће се објединити у једну врсту базе података, из које ће се даље дефинисати стратешки циљеви и потребе Општине, са детаљним начином њиховог остварења у наредном петогодишњем периоду.

Планирано је да Радна група сачини приједлог овог битног стратешког документа у наредних неколико мјесеци, а коначно усвајање Стратегије развоја је у надлежности Скупштине општине.