Održana je petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine

04.03.2019.

Na danas održanom petnaestom redovnom zasjedanju aktuelnog saziva Skupštine opštine Novo Goražde, odbornici su razmatrali ukupno deset tačaka dnevnog reda.

Od važnijih tačaka, potrebno je napomenuti da je usvojen Program utroška sredstava uplaćenih po osnovu koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata, za 2019. godinu. Skupština je, takođe, donijela i Odluku o izmjeni Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Novo Goražde, te Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana upravnih odbora ustanova čiji je osnivač opština Novo Goražde.

Dužnosti su razriješeni po jedan član upravnih odbora ustanova čiji je osnivač opština Novo Goražde i nadzornog odbora JKP „Novo Goražde“ Novo Goražde, a na njihova upražnjena mjesta imenovani su vršioci ovih dužnosti, do okončanja konkursnih procedura koje će biti sprovedene u narednom periodu.

Pored ovih akata, Skupština je donijela i Odluku o prodaji putničkog motornog vozila marke Iveko.

Sjednica je otpočela sa radom u 10.00 časova, a okonačala se nešto prije 12.00 časova.